Phay tiện CNC_Bài 77: Các máy CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconigurable Manuíacturing System)

CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconíigurable Manuíacturing System) Do nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các sản phẩm tiêu dùng luôn thay đổi mẫu mă, kiểu dáng và tính năng sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngàycàng cao của con người.Khi một sản phẩm mới […]

Phay tiện CNC_Bài 72: Lập trình NC bằng tay cho tiện

Lập trình NC bằng tay cho tiện Thiết lập chương trình NC theo chỉ dẫn cho gia công tiện CNC Ví dụ: Để gia công chi tiết bạc bậc, hình 194, cần xây dựng một chương trình NC. Hình 194. Chi tiết tiện CNC Tiến hành xây dựng chương trình NC theo các bước sau: […]

Phay tiện CNC_Bài 71: Mô phỏng chương trình NC

 Để mô phỏng chương trình NC cần thực hiện hai bước sau: Sau khi gọi vận hành tự động, tải menu chính xuống. Sau đó nhập tên của chương trình NC cần mô phỏng trong vận hành tự động.Chấp nhận chương trình: Nhấn F1 hoặc ↵ để xác nhận đê chương trình. Nếu chương trình NC […]

Phay tiện CNC_Bài 70: Cơ sở lập trình NC bằng tay

Cơ sở lập trình NC bằng tay Các bước lập trình NC bằng tay Lập trình bằng tay gồm có 4 bước sau đây: Phân tích bản vẽ chế tạo Xác định kế hoạch làm việc Chọn thiết kế gá và dụng cụ cần thiết (phiếu điều chỉnh công nghệ) Xây dựng chương trinh NC […]

Phay tiện CNC_Bài 68: Số của cầu lệnh N, Tham số nội suy

Số của cầu lệnh N Từ đầu tiên của một câu lệnh là số câu lệnh, để nhận biết câu lệnh.Trong một chương trình NC, nó chỉ được phép cho một lần. số câu lệnh không có ảnh hưởng gì tới việc chấp hành của từng câu lệnh riêng lẽ, vì nó được gọi theo […]