Phay tiện CNC_Bài 70: Cơ sở lập trình NC bằng tay

Cơ sở lập trình NC bằng tay

  1. Các bước lập trình NC bằng tay

Lập trình bằng tay gồm có 4 bước sau đây:

  1. Phân tích bản vẽ chế tạo
  2. Xác định kế hoạch làm việc
  3. Chọn thiết kế gá và dụng cụ cần thiết (phiếu điều chỉnh công nghệ)
  4. Xây dựng chương trinh NC (phiếu lập trình)

Nhiều tài liệu phải được xem xét và phân tích cũng như các kế họach thực hiện nhiệm vụ sản xuất phải được xây dựng (xem hình 188).

cau-truc-cua-lenh

2. Phân tích bản vẽ

Trong bản vẽ chế tạo (xem hình 189, 190) đã chứa các thông tin về hình học và công nghệ sản xuất chi tiết. Từ bản vẽ này ngườỉ ta có thể lấy ra kích thước, độ nhám cũng như các chỉ dẫn về phương pháp chế tạo cần ứng dụng (ví dụ: gia công cắt gọt, gia công ren, độ cứng). Trong phiếu “Nhiệm vụ sản xuất” cũng đề cập tới các công việc cần thực hiện cũng như số lượng chi tiết gia công, thời gian sản xuất.

ban-ve-chi-tiet-iten                                ban-ve-chi-tiet-phay

Hình 189. Bản vẽ chế tạo chi tiết tiện                                               Hình 190. Bản vẽ chế tạo chi tiết phay

 

3. Xác định kế họach làm việc

Từ bản vẽ chế tạo và phiếu “nhiệm vụ sản xuất” xây dựng trinh tự sản xuất, nghĩa là xác định thứ tự các bước công việc cụ thể và đưa vào kế họach làm việc. Tại thời điểm này cần phải lưu ý tới vị trí kẹp. Đối với vị trí kẹp phức tạp hoặc đổi kẹp cần vẽ phác họa phương án kẹp.

Comments