Phay tiện CNC_Bài 72: Lập trình NC bằng tay cho tiện

Lập trình NC bằng tay cho tiện

Thiết lập chương trình NC theo chỉ dẫn cho gia công tiện CNC
Ví dụ: Để gia công chi tiết bạc bậc, hình 194, cần xây dựng một chương trình NC.

chi-tiet-tien-cnc

Hình 194. Chi tiết tiện CNC

Tiến hành xây dựng chương trình NC theo các bước sau:

  1. Xác định kế họach làm việc.
  2. Chọn thiết bị kẹp và dụng cụ cắt cần thiết.
  3. Xây dựng chương trình NC.
  4. Mô phòng chương trinh
  5. Xác định kế họach làm việc

** Lập trình NC bằng tay

tien-mat-dau khoan tien-tinh-noai khoet tien-tinh-trong

Comments