Học Chi Tiết Máy Bài 166:Tính lò xo chịu xoắn

Tính lò xo chịu xoắn:

Khi lò xo chịu mô men xoắn T (Hình 22-9), dây lò xo bị uồn bởi mo men M = T.cosγ. Vì góc γ tương đối nhỏ, nên lấy gần đúng cosγ = 1.

hoc-chi-tiet-may-76-6

– Ứng suất uốn trong dây lò xo được xác định theo công thức:

hoc-chi-tiet-may-76-4

Trong đó: k là hệ số kể đến độ cong của vòng lò xo,

hoc-chi-tiet-may-76-7

-Ứng suất uốn cho phép có thể lấy: [σu] = 1,25.[ τ x] .

Kiểm tra độ bền của lò xo bằng cách:

Tính σu, theo công thức 22-4.

Xác định ứng suất cho phép [σu].

So sánh σuvà [σu], rút ra kết luận. Nếu σu =< [σu], lò xo đủ bền.

Thiết kế lò xo được tiến hành như sau:

+ Xác định ứng suất cho phép [σu],

+ Giả sử điều kiện σu < [σu], rút ra được công thức tính đường kính dây lò xo

hoc-chi-tiet-may-76-8

+ Sồ vòng của lò xo được tính theo công thức:

hoc-chi-tiet-may-76-9

Trong đó:

θ là góc xoắn của lò xo, khi làm việc ứng với Tmax,

J là mô mem quán tính của tiệt diện dây lò xo, J = π.d4/64.

 

Comments