Học Chi Tiết Máy Bài 167:Trình tự thiết kế lo xo

Trình tự thiết kế lo xo: 1-Chọn vật liệu dây thép chế tạo lò Xác định ứng suất cho phép [σu], hoặc [τx]. 2-Chọn tỷ số đường kính c = D/d. 3-Tính đường kính dây lò xo d theo công thức 22-2 hoặc 22-5. Lấy d theo dãy số tiêu chuẩ Kiểm tra lại giá […]

Học Chi Tiết Máy Bài 166:Tính lò xo chịu xoắn

Tính lò xo chịu xoắn: Khi lò xo chịu mô men xoắn T (Hình 22-9), dây lò xo bị uồn bởi mo men M = T.cosγ. Vì góc γ tương đối nhỏ, nên lấy gần đúng cosγ = 1. – Ứng suất uốn trong dây lò xo được xác định theo công thức: Trong đó: […]

Học Chi Tiết Máy Bài 165:Tính lò xo chịu kéo, nén

Tính lò xo chịu kéo, nén: Xét lò xo chịu tải như trên Hình 22-8: Dưới tác dụng của lực F, dây lò xo bị xoắn bởi mô men xoắn T = F.D/2. Do dây bị uốn cong, ứng suất xoắn ở biên trong của dây lớn hơn biên ngoài. Mô men chống xoắn của […]