Học Chi Tiết Máy Bài 163:Thông số chủ yếu của lò xo

Thông số chủ yếu của lò xo:

-Kích thước tiết diện dây lò Dây có tiết diện tròn được xác định bởi đường kính d, mm.

-Đường kính trung bình của lò xo D, mm.

Đường kính ngoài của lò xo Dng = D + d.

Đường kính trong của lò xo Dtr = D – d.

– Số vòng làm việc của lò xo n.

Chiều dài của lò xo H, mm. Chiều dài khi chịu tải là Ht.

Chiều dài của dây thép làm lò xo L, mm.

Bước của lò xo pl, mm. Bước của lò xo khi chịu tải là plt.

Góc nâng của ló xo γ, độ hoặc rad.

Tỷ số đường kính của lò xo c, c = D/d.

Chuyển vị của lò xo λ, mm.

Độ mềm của lò xo λn, là chuyển vị của lo xo dưới tác dụng của một đơn vị lực.

– Độ mềm của một vòng lò xo λb chuyển vị của một vòng lò xo dưới tác dụng của một đơn vị lực.

– Độ cứng của lò xo C, N, là giá trị lực làm cho lò xo biến dạng một đơn vị.

– Lực căng ban đầu giữa các vòng của lò xo kéo F0, N.

– Lực giới hạn Flim, N, là già trị lớn nhất của lực kéo, lò xo chưa bị biến dạng dư.

 

Một số điểm chú ý, khi chọn và tính các thông số của lo xo:

Hệ số đường kính c được lấy theo kích thước của dây lò xo:

hoc-chi-tiet-may-75-3

– Để tránh mất ổn định, kích thước của lò xo nén phải thoả mãn điều kiện: H/D < (2,5 ÷ 3). Nếu không thoẢ mãn điều kiện trên, thì phải làm cốt tựa cho lò xo.

– Lực căng ban đầu của lò xo kéo có thể lấy như sau: F0 = (0,25 ÷ 0,3).Flim .

– Góc nâng thường dùng Y = 100 ÷ 120 .

– Bước của lò xo nén phải chọn theo điều kiện:  Pl = d + (1,1 ÷ 1,2).λmax/n . Đảm bảo các vòng lò xo không bị xát vào nhau, khi làm việc với chuyển vị cực đại.

-Chiều dài của dây lò xo,

hoc-chi-tiet-may-75-4

với lk là chiều dài của đoạn dây dùng để liên kết với chi tiết máy khác.

– Độ mềm của một vòng lo xo được tính theo công thức:

 

Comments