Học Chi Tiết Máy Bài 159:Phương pháp tính toán chọn khớp nối

Phương pháp tính toán chọn khớp nối:

Bài toán kiểm tra bền khớp nối được thực hiện như sau:

-Xem xét kết cấu của khớp nối, xác định khâu yếu nhất trong khớp nối, khâu hay xảy ra hỏng hó Thông thường khâu yếu nhất là khâu liên kết. Ví dụ, các vấu trong ly hợp vấu, vòng đàn hồi trong nối trục đàn hồi, mặt ma sát trong nối trục ma sát, chốt trong nối trục an toàn, v.v.

-Phân tích các dạng hỏng có thể xuất hiện trong khớp nố Đặc biệt chú ý đến các dạng hỏng của khâu yếu.

-Viết chỉ tiều tính toán để hạn chế các dạng hỏng

-Kiểm tra khâu yếu nhất xem có thoả mãn các chỉ tiêu tính hay không?

-Đối với các ly hợp tự động, cần kiểm tra điều kiện đóng mở khớp, xem đã đúng chưa?

Bài toán thiết kế khớp nối được thực hiện như sau:

-Chon loại khớp nố Dựa vào tải trọng, số vòng quay, tính chất làm việc của máy và những yêu cầu khác, phân tích để chọn kiểu khớp nối hợp lý nhất.

-Dựa vào đường kính d của đoạn trục cần lắp khớp nối, và mô men xoắn T trên trục, tra bảng tìm khớp nối có kích thước thích hợp.

-Xác định khâu yếu nhất. Xác định các dạng hỏ Viết chỉ tiêu tính toán. Kiềm tra khớp nối theo các chỉ tiêu tính. Nếu chưa thoả mãn, phải chọn lại kích thước, hoặc chọn loại khớp nối khác. Sau khi chọn, tiếp tục kiểm tra, cho đến khi các chỉ tiêu tính thoả mãn.

-Đối với ly hợp tự động, cần tính toán điều kiện để đóng mở tự động. Chọn thông số điều khiển, điều chỉnh để ly hợp tự động đóng mở đúng theo yêu cầu.

Comments