Học Chi Tiết Máy Bài 167:Trình tự thiết kế lo xo

Trình tự thiết kế lo xo: 1-Chọn vật liệu dây thép chế tạo lò Xác định ứng suất cho phép [σu], hoặc [τx]. 2-Chọn tỷ số đường kính c = D/d. 3-Tính đường kính dây lò xo d theo công thức 22-2 hoặc 22-5. Lấy d theo dãy số tiêu chuẩ Kiểm tra lại giá […]

Học Chi Tiết Máy Bài 166:Tính lò xo chịu xoắn

Tính lò xo chịu xoắn: Khi lò xo chịu mô men xoắn T (Hình 22-9), dây lò xo bị uồn bởi mo men M = T.cosγ. Vì góc γ tương đối nhỏ, nên lấy gần đúng cosγ = 1. – Ứng suất uốn trong dây lò xo được xác định theo công thức: Trong đó: […]

Học Chi Tiết Máy Bài 165:Tính lò xo chịu kéo, nén

Tính lò xo chịu kéo, nén: Xét lò xo chịu tải như trên Hình 22-8: Dưới tác dụng của lực F, dây lò xo bị xoắn bởi mô men xoắn T = F.D/2. Do dây bị uốn cong, ứng suất xoắn ở biên trong của dây lớn hơn biên ngoài. Mô men chống xoắn của […]

Học Chi Tiết Máy Bài 163:Thông số chủ yếu của lò xo

Thông số chủ yếu của lò xo: -Kích thước tiết diện dây lò Dây có tiết diện tròn được xác định bởi đường kính d, mm. -Đường kính trung bình của lò xo D, mm. Đường kính ngoài của lò xo Dng = D + d. Đường kính trong của lò xo Dtr = D […]

Học Chi Tiết Máy Bài 162: Giới thiệu và phân loại lò xo

1-Giới thiệu lò xo: Lò xo là chi tiết máy có khả năng biến dạng đàn hồi rất lớn. Khi biến dạng, lo xo tích lũy năng lượng, sau đó giải phóng ra dần. Lò xo được dùng trong các máy, thiết bị với những chức năng sau: -Tạo lực kéo, nén, hoặc mo men […]

Học Chi Tiết Máy Bài 161: Tính ly hợp chốt an toàn

Tính ly hợp chốt an toàn: Để làm ví dụ về tính ly hợp tự động, phần này trình bày cụ thể cách tính toán ly hợp chốt an toàn, một loại ly hợp dùng để ngăn ngừa quá tải (Hình 21-8). Khi mo men xoắn vượt qua giá trị cho phép, thì chốt 1 […]

Học Chi Tiết Máy Bài 160:Tính toán nối trục chốt đàn hồi

Tính toán nối trục chốt đàn hồi: Để làm ví dụ, phần này trình bày cụ thể cách tính toán, chọn nối trục chốt đàn hồi, một loại khớp nối được dùng nhiều trong các máy thông dụng, để nối trục động cơ với trục vào của hộp giảm tốc (Hình 21-11). Các loại nối […]

Học Chi Tiết Máy Bài 159:Phương pháp tính toán chọn khớp nối

Phương pháp tính toán chọn khớp nối: Bài toán kiểm tra bền khớp nối được thực hiện như sau: -Xem xét kết cấu của khớp nối, xác định khâu yếu nhất trong khớp nối, khâu hay xảy ra hỏng hó Thông thường khâu yếu nhất là khâu liên kết. Ví dụ, các vấu trong ly […]

Học Chi Tiết Máy Bài 158: Thông số chủ yếu của khớp nối

Thông số chủ yếu của khớp nối: Khớp nối là chi tiết máy được tiêu chuẩn hoá cao, thường được chế tạo tại nhà máy chuyên môn hoá, do đó chúng ta chỉ quan tâm đến một số kích thước chính, liên quan đến lắp ghép với chi tiết khác và tính toán khớp nối. […]