Học Chi Tiết Máy Bài 113:Phân loại bộ truyền vít – đai ốc.

Phân loại bộ truyền vít – đai ốc: Tùy theo hình dạng mặt cắt ngang của tiết diện ren, bộ truyền vít đai ốc được chia thành các loại: – Vít có ren hình thang (Hình 16-4). Loại này được dung phổ biến để truyền chuyển động theo hai chiều. Ren được gia công dễ […]

Học Chi Tiết Máy Bài 111:Trình tự thiết kế bộ truyền xích

Trình tự thiết kế bộ truyền xích: Kích thước của bộ truyền xích được tính toán thiết kế theo trình tự sau: 1- Chọn loại xích. Thông thường chọn xích ống con lăn 2- Chọn số răng đĩa xích nhỏ, Z1 = 29 – 2.u >= Tính z2 = u.z1 3- Tính bước xích px […]

Học Chi Tiết Máy Bài 110:Tính bộ truyền xích ống con lăn

Tính bộ truyền xích ống con lăn: Áp suất trên mặt tiếp xúc được tính theo công thức: Trong đó: A là diện tích tính toán của bản lề, A = dc.l0. K là hệ số tải trọng, giá trị của K phụ thuộc vào đặc tính tải trọng, kích thước, vị trí và điều […]

Học Chi Tiết Máy Bài 108:Lực tác dụng trong bộ truyền xích

Lực tác dụng trong bộ truyền xích: -Khi chưa làm việc, do trong lượng của bản thân, dây xích bị kéo căng bởi lực F0. Lực F0 có thể tính gần đúng theo công thức: F0= mx.ky. Trong đó: mx là khối lượng một nhánh xích, kg ky là hệ số kể đến vị trí […]