Học Chi Tiết Máy Bài 137:Phân loại ổ trượt

Phân loại ổ trượt: Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, ổ trượt được chia thành một số loại như sau: – Tùy theo khả năng chịu tải, có các loại: + Ổ đỡ, là ổ chỉ có khả năng chịu lực hướng tâm (Hình 19-3, a, c). + Ổ đỡ chặn, là ổ vừa […]

Học Chi Tiết Máy Bài 136: Giới thiệu ổ trượt

Giới thiệu ổ trượt: Ổ trượt là một loại ổ trục, dùng để đở các trục quay. Nó là khâu liên kết giữa trục và giá đỡ, nhằm mục đích giảm ma sát. Ổ trượt nhận tải trọng từ trục, truyền đến giá đỡ. Dưới dạng sơ đồ, ổ trượt được biểu diễn như trên […]

Học Chi Tiết Máy Bài 134:Thiết kế trục theo chỉ tiêu chính xác

Thiết kế trục theo chỉ tiêu chính xác: Thiết kế trục theo chỉ tiêu chính xác, ta sẽ có kết cầu chính xác của trục theo sức bền mỏi. Các bước tính thiết kế được thực hiện như sau: – Chọn giá trị hệ số an toàn cho phép [S]. – Tính đường kính sơ […]

Học Chi Tiết Máy Bài 133:Kiểm tra trục theo chỉ tiêu chính xác

Kiểm tra trục theo chỉ tiêu chính xác: Khi yêu cầu kiểm tra sức bền của trục với độ chính xác cao, hoặc đối với các trục có kết cấu phức tạp, cần kiểm tra trục theo chỉ tiêu chính xác. Trục được kiểm tra theo chỉ tiêu chính xác sẽ đảm bảo đủ sức […]