thiết kế công nghiệp_Bài 32: Đánh giá một sản phẩm công nghiệp theo quan điểm của người thiết kể

   ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THEO QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI THIẾT KẾ Để đánh giá một sản phẩm công nghiệp theo quan điểm của người thiết kể chỉ cần căn cứ vào “Nhiệm vụ thiết kế” đã đề ra cho sản phẩm. Tất nhiên cách đánh giá này chỉ là mệt trong nhiều […]

thiết kế công nghiệp_Bài 31: Các số liệu tham khảo trong thiết kế tạo dáng

CÁC SỐ LIỆU THAM KHẢO TRONG THIẾT KẾ TẠO DÁNG – Mọi vật thể đẹp trước hết là vì “dáng” đẹp. “Dáng” của vật thể được tạo nên bởi kích thước của nó. Như vậy, để có được một sản phẩm đẹp, người thiết kế phải chọn lựa quyết định những kích thưóc quan trọng […]

thiết kế công nghiệp_Bài 30: Thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp cần phải đảm bảo mối quan hệ “Người – Sản phẩm”

Thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp cần phải đảm bảo mối quan hệ “Người – Sản phẩm” – Mối quan hệ “Người – Sản phẩm”, ở đó sản phẩm chỉ tác động phần nào hoặc chỉ tác động một quãng thời gian rất ngắn (At) đối với động tác […]

thiết kế công nghiệp_Bài 29: Thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp không làm ảnh hưởng đến công dụng, chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm

Thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp không làm ảnh hưởng đến công dụng, chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm Nguyên tắc này được đề cập tới trong thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩmcông nghiệp như một “điều luật” nghiêm khắc mà bất […]

thiết kế công nghiệp_Bài 28: Một số nguyên tắc chung của thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp

 MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THIẾT KẾ TẠO DÁNG VÀ THẨM MỸ CHO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Những nguyên tắc chung của thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp nêu ra ở đây dùng cho xu hướng 2 đã nêu ở mục 5.1.1, cụ thể như sau: Thiết kế […]