thiết kế công nghiệp_Bài 14: Phương pháp kế thừa

I) PHƯƠNG PHÁP KÊ THỪA Phương pháp kế thừa là cách sử dụng có chọn lọc những kết cấu, những kinh nghiệm của các sản phẩm tương tự đã có trước hoặc những nguyên lý, những dạng chi tiết, cơ câ’u của các liên ngành trong việc thiết kế ra sản phẩm mới. Khi áp […]

thiết kế công nghiệp_Bài 11: Hệ thống đẫn động điều khiển

Hệ thống đẫn động điều khiển Khi thiết kế phải bảo đảm khả năng lắp lẫn của các chi tiết có cùng tên gọi,cùng mã số trong một sản phẩm. Loại trừ việc chọn lắp hoặc sửa lắp Cần phải thết kế các phần tử định vị trong kết cấu lắp ráp để tránh việc […]

thiết kế công nghiệp_Bài 9: Lựa chọn phương án thiết kế, phân tích toàn diện các phương án

 Lựa chọn phương án thiết kế, phân tích toàn diện các phương án Trong thực tế không thể thiết kế sản phẩm có nhiều kích thước để thích hợp với nhiều cỡ người, vì vậy phần lớn người ta thường dùng các loại ghế điều chỉnh được, hình 2.2-12a là loại ghế điều chỉnh chiều […]

thiết kế công nghiệp_Bài 8: Thiết kế bố trí chung phải chú ý tới tương quan giữa con người sử dụng sản phẩm với sản phẩm

Thiết kế bố trí chung phải chú ý tới tương quan giữa con người sử dụng sản phẩm với sản phẩm Thiết kế bố trí chung phải chú ý tới tương quan giữa con người sử dụng sản phẩm với sản phẩm, đặc biệt là vị trí của hệ thống kiểm tra và điều khiển […]

Thiết kê công nghiệp_Bài 5: Chọn loại cơ cấu chính và phụ động, chọn sơ đồ động học

I) Chọn loại cơ cấu chính và phụ động, chọn sơ đồ động học Căn cứ vào công dụng, chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm đã được để ra, người thiết kế trước hết phải xác định được loại cơ cấu chính để thực hiện chức năng chủ yếu của sản phẩm, […]