thiết kế công nghiệp_Bài 28: Một số nguyên tắc chung của thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp

 MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THIẾT KẾ TẠO DÁNG VÀ THẨM MỸ CHO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Những nguyên tắc chung của thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp
nêu ra ở đây dùng cho xu hướng 2 đã nêu ở mục 5.1.1, cụ thể như sau:

  1. Thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp phụ thuộc vào việc bồ’
    trí chung các cơ cấu hệ thống của sản phẩm, tuy nhiên điều đó không có ý nghĩa là
    không thay đổi được bô’ trí chung khi cần thiết

Ví dụ: như trường hợp đã nêu trong mục 2.2.3 – hình 2.2-4 để giải quyết cái “bướu”
người ta đã phải bố trí bầu lọc gió ở bên ngoài xe – hình 5.3-1 -sự thay đổi cách bô’ trí bầu
lọc gió như vậy hầu như không làm thay đổi gì về kích thước, kết cấu của các cơ cấu, các bộ
phân bố trí trong khoang động cơ, kết quả lớn nhất tà làm mất đi cái “bướu”, tuy nhiên đây
chỉ là một biện pháp “chữa cháy”; hậu quả việc này là do: bầu lọc gió đặt bên ngoài, phía
trước xe vì vậy không khí hút vào bầu lọc gió rất nhiều bụi, nước mưa, ở những nước xứ lạnh
thì cách bố trí bầu lọc gió bên ngoài xe không tốt vì không khí đưa vào máy là không khí
lạnh không được sưởi ấm, điểu này càng không có lợi cho những xe chạy bằng động cơ
diezen về mùa đông.

Qua ví dụ trên buộc chúng ta phải hết sức chú trọng tới bước thiết kế bố trí chung sơ
bộ cùa sản phẩm, đặc biệt trong sản xuất hàng loạt lớn. Một sai lầm trong thiết kế bố trí
chung, không thể dễ dàng được giải quyết mà không mang lại hậu quả xấu, chúng ta sẽ dứng
trước hai sự lựa chọn, một là sửa dổi lại kết cấu và dây chuyền sản xuất lớn đã đi vào hoạt
động, hai là “chữa cháy” kèm theo những khiếm khuyết không tránh được.

cai-dau-xe-tai-ne

2.Thiết kế tạo dáng vò thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp phải hám sát kết cấu,
            không tạo dáng bằng những kết cấu trang trí không có công dụng, luôn tận dụng “vẻ đẹp
            công nghiệp” vốn có của kết cấu

Hình 5.3-2a cho thấy một bộ truyền trục vít – bánh vít được thiết kế vỏ có hình dáng
đẹp, thể hiện rõ kết cấu, ôm rất sát kích thước bộ truyền bên trong, ưu điểm của cách tạo
dáng này là không gian thừa bên trong rất ít, độ cứng vững cao, nhược điểm của nó là khuôn
đúc phức tạp, hiện nay loại vỏ kiểu này chỉ dùng cho những bộ truyền lớn có đường kính
bánh vít > 150, loại bộ truyền nhỏ người ta thường dùng loại vỏ có hình dáng đơn giản –
hình 5.3-2b – nhưng vẫn bảo đảm có vẻ đẹp công nghiệp, công nghệ chế tạo đơn giản, thể
tích thừa bên trong khối vỏ không vượt quá 20%.

bo-truyen-vit

Comments