thiết kế công nghiệp_Bài 23: Bảo đảm tính an toàn của sản phẩm

. BẢO ĐẢM TÍNH AN TOÀN CỦA SẢN PHẨM Để bảo đảm tính an toàn của sản phẩm người thiết kế phải lường trước được những nguy hiểm có thể có đối với người sử dụng hoặc đối với môi trường xung quanh khi xảy ra những sự cô’ đối với sản phẩm. Trong mọi […]

thiết kế công nghiệp_Bài 20: Bảo đảm môi trường sử dụng

BẢO ĐẢM MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG Khi thiết kế bất kỳ sản phẩm công nghiệp nào người thiết kế đều phải tính trước được khi sản phẩm hoạt động môi trường xung quanh sẽ bị tác động, bị ảnh hưởng như thế nào về nhiệt độ, độ ô nhiễm không khí, ánh sáng, âm thanh, […]

thiết kế công nghiệp_Bài 18: Chọn kết cấu theo dạng tải trọng

Chọn kết cấu theo dạng tải trọng Thiết kế kết cấu để chi tiết chịu tải hợp lý, đồng thời sử dụng đúng tính năng của vật liệu, làm cho chất lượng sản phẩm được nâng cao một cách toàn diện (kỹ thuật và kinh tế). Các phẩn 3.6.1; 3.6.2 ở trên đã trình bày […]

thiết kế công nghiệp_Bài 17: Dùng kết cấu hợp lý để giảm trọng lượng chi tiết

Dùng kết cấu hợp lý để giảm trọng lượng chi tiết Việc giảm trọng lượng của chi tiết đặc biệt có ý nghĩa: khi sản phẩm được sản xuấthàng lọat lớn (hàng vạn, hàng triệu) hoặc đó là các sản phẩm của các ngành công nghiệp giao thông: hàng không, ôtô, hàng hải, v.v… Chi […]

thiết kế công nghiệp_Bài 15: Phương pháp sử dụng các biện pháp kế cấu hợp lý, tiên tiến trong thiết kế

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KẾT CẤU HỢP LÝ TIÊN TIẾN TRONG THIẾT KẾ Tiết diện hợp lý Trong thiết kê’ kết cấn, chọn được tiết diện hợp lý cho chi tiết để ứng suất tại mỗi điểm của một tiết diện giống nhau, ứng suất của các tiết diện khác nhau trên chi […]