thiết kế công nghiệp_Bài 34: Sự đánh giá các sản phẩm qua từng phương pháp

                            Sự đánh giá các sản phẩm qua từng phương pháp

Các sản phẩm công nghiệp tuy đa ngành, đa dạng, phong phú; sự đánh giá các sản
phẩm cũng có rất nhiều phương pháp, nhiều xu hướng, nhiêu cấp độ, nhưng chúng ta có thổ
quy nạp các sản phẩm công nghiệp về một số nhóm và thống nhất một số tiêu chí chính cho
các sản phẩm đó.

  1. Nhóm máy biến đổi năng lượng

Động cơ đốt ngoài, động cơ đốt trong, động cơ điện, máy phát điện, biến thế điện v.v…

Tiêu chí chính của nhóm máy này là: Hiệu suất của quá trình biến đổi năng lượng cao.

  1. Nhóm máy công tác

Cẩu trục, máy xúc, máy đóng hộp, máy dệt, máy chế biến thực phẩm, máy rèn đạp v.v…

Tiêu chí chính của nhóm máy này là: Năng suất cao, tác động chuẩn xác, mức độ tự
động hoá cao.

  1. Nhóm máv cắt gọt kìm loại: tiện, phay, bào, mài, doa v.v…

Tiêu chí chính của nhóm máy này là: năng suất cao, độ chính xác gia công cao, kha
năng gia công đa dạng, tự động hoá cao.

  1. Nhóm máy, thiết bị giao thông

Ôtô, máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả, tên lửa v.v,,,

Tiêu chí chính của nhóm máy này là: Tự trọng nhỏ, trọng tải lớn; độ tin cậy và an toàn
cao; hoạt động tốt trong nhíểu điều kiện khác nhau của môi trường; hiệu suất cao; tự động
hoá cao để loại trừ những sai sót hoặc khả năng hạn chế của con người.

  1. Nhóm thiết bị thông tin, tín hiệu, đo lường

Điện tín, điện thoại, rađìô, rađa, các thiết bị đo cơ khí, điện, điên từ, nhiệt v.v…

Tiêu chí chính của nhóm máy này là: độ nhạy cảm cao, độ chính xác cao, độ ổn định
cao, môi trường sử dụng đa dạng, tự động hoá cao.

Đánh giá toàn diện một sản phẩm công nghiệp là công việc khép lại một giai doạn
thiết kế để từ đó rút ra những vấn đề cẩn được sửa đổi bổ sung cho sản phẩm ở những giai
đoạn thiết kế cải tiến, hoàn thiện cho những xê ri sản phẩm tiếp theo. Công việc cứ thế tiếp
diễn tạo nên một quá trình “thiết kê – sản xuất” không có điểm kết thúc bởi vì yêu cầu và
nhiệm vụ thiết kế là vô hạn, chỉ sợ khả năng thiết kế, chế tạo của chúng ta là hữu hạn. Quá
trình “thiết kế – sản xuất” có thể được minh hoạ phần nào qua sơ dổ ở hình 6-1:

  1. Nhóm máy, thiết bị giao thông

Ôtô, máy bay, tàu thuỷ, tàu hoả, tên lửa v.v,,,

Tiêu chí chính của nhóm máy này là: Tự trọng nhỏ, trọng tải lớn; độ tin cậy và an toàn
cao; hoạt động tốt trong nhíểu điều kiện khác nhau của môi trường; hiệu suất cao; tự động
hoá cao để loại trừ những sai sót hoặc khả năng hạn chế của con người.

  1. Nhóm thiết bị thông tin, tín hiệu, đo lường

Điện tín, điện thoại, rađìô, rađa, các thiết bị đo cơ khí, điện, điên từ, nhiệt v.v…

Tiêu chí chính của nhóm máy này là: độ nhạy cảm cao, độ chính xác cao, độ ổn định
cao, môi trường sử dụng đa dạng, tự động hoá cao.

Đánh giá toàn diện một sản phẩm công nghiệp: là công việc khép lại một giai đoạn
thiết kế để từ đó rút ra những vấn đề cẩn được sửa đổi bổ sung cho sản phẩm ở những giai
đoạn thiết kế cải tiến, hoàn thiện cho những xê ri sản phẩm tiếp theo. Công việc cứ thế tiếp
diễn tạo nên một quá trình “thiết kê – sản xuất” không có điểm kết thúc bởi vì yêu cầu và
nhiệm vụ thiết kế là vô hạn, chỉ sợ khả năng thiết kế, chế tạo của chúng ta là hữu hạn. Quá
trình “thiết kế – sản xuất” có thể được minh hoạ phần nào qua sơ dổ ở hình 6-1:

so-do-danh-gia-chat-kuong

Trong quá trình “thiết kế – sản xuất” có 6 yêu tố chính tác động vào công việc thiết kế
gốc và thiết kế cải tiến, để đưa được 6 nội dung vào sản phẩm đòi hỏi người thiết kế phải cập
nhật được với kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của thế giới vói một nền móng thiết kế chuyên
ngành cơ bản vững chắc. Khoảng cách thời gian giữa các giai đoạn thiết kế cài tiến không
nhất thiết như nhau, nó phụ thuộc vào khả năng của người thiết kế và phụ thuộc vào sức
mạnh của doanh nghiệp trong việc thay đổi công nghê để tạo ra sản phẩm mới. Trong quá
trình phát triển kỹ thuật, khi kỹ thuật mới, vật liệu mới, công nghệ mới được sử dụng cho
việc “thiết kế – sản xuất” tạo nên những bước chuyển biến về chất lượng của quá trình, thì
không còn là việc thiết kế cải tiến nữa mà lại là việc “thiết kế gốc” cho một thế hệ sản phẩm
hoàn toàn mới, mặc dù tên gọi của sản phẩm đó vẫn như cũ. Ví dụ: Việc thiết kế những máy
tính xách tay hiện nay khác hẳn việc thiết kế máy tính của những năm 50 – 60 thế kỷ trước.

Trong một nền kinh tế tiên tiến, đúng quy luật thì cống việc thiết kế các sản phẩm là
một công việc liên tục không bao giờ ngừng, không bao giờ cho rằng “sản phẩm đã hoàn
thiện, không thể hoàn thiện hơn”.

Thiết kế Là tổng hợp, thiết kế là tìm kiếm, thiết kế là mạo hiểm, thiết kế là lãng mạn
kỹ thuật, không có thiết kế thì không thể có sản phẩm dù là sản phẩm xấu nhất.

Comments