Học Chi Tiết Máy Bài 159:Phương pháp tính toán chọn khớp nối

Phương pháp tính toán chọn khớp nối: Bài toán kiểm tra bền khớp nối được thực hiện như sau: -Xem xét kết cấu của khớp nối, xác định khâu yếu nhất trong khớp nối, khâu hay xảy ra hỏng hó Thông thường khâu yếu nhất là khâu liên kết. Ví dụ, các vấu trong ly […]

Học Chi Tiết Máy Bài 158: Thông số chủ yếu của khớp nối

Thông số chủ yếu của khớp nối: Khớp nối là chi tiết máy được tiêu chuẩn hoá cao, thường được chế tạo tại nhà máy chuyên môn hoá, do đó chúng ta chỉ quan tâm đến một số kích thước chính, liên quan đến lắp ghép với chi tiết khác và tính toán khớp nối. […]

Học Chi Tiết Máy Bài 157:Phân loại khớp nối

Phân loại khớp nối: Khớp nối được phân chia thành 2 nhóm: -Nối trục, là loại khớp nối liên kết cố định hai trục với nhau. Chỉ có thể thực hiên nối, hoặc tách rời 2 trục khi dừng máy. -Ly hợp, là loại khớp nối có thể nối hoặc tháo rời liên kết ngay […]