Phay tiện CNC_Bài 27: Điều khiển điểm, đoạn thẳng

Điều khiển điểm -Đây là kiểu điều khiển đơn giản nhất. Trong điều khiển điểm, một điểm đích được tiếp cận với tốc độ nhanh, tại đây quá trình gia công sẽ được thực hiện (xem hình 77). Vởi cách thức này, các điểm đích khác lần lượt được tiếp cận điều khiển và gia […]

Phay tiện CNC_Bài 26: Thực hiện các chuyển động chạy nội suy

Thực hiện các chuyển động chạy nội suy -Biên dạng cho trước trong kỹ thuật được dẫn dắt từ các phần từ đường thẳng và đường tròn. Do vậy hầu hết tất cả các hệ điều khiển CNC ngày nay được trang bị hoàn chỉnh với nội suy đường thẳng và cung tròn. -Trong các […]

Phay tiện CNC_Bài 25: Điều khiển CNC Cấu tạo và chức năng

Điều khiển CNC 1. Cấu tạo và chức năng -Điều khiển CNC có nhiệm vụ giải mã chương trình NC và xử lý tiếp cácthông tin liên quan tới công nghệ và hình dạng hình học. Với sự hỗ trợ của hệđều khiển CNC, các bộ phận tương ứng cùa máy công cụ CNC được […]

Phay tiện CNC_Bài 24: Điều khiển số trên máy công cụ CNC

Mạch điều khiển hở và mạch điều khiển kín Hệ điều khiển hiện nay trên máy công cụ điều khiển số là  điều khiển CNC. Đặc trưng cùa điều khiển này là một đường tác dụng hờ (hình 69). Hệ điều khiển cấp các giá trị cần vào máy công cụ mà không trực tiếp […]

Phay tiện CNC_Bài 21: Đặt điểm zero phôi w trên máy phay CNC

Đặt điểm zero phôi w trên máy phay CNC  Cũng như đối với máy tiện CNC, trên máy phay CNC cài đặt điểm zero phôi w cũng phải phù hợp với điểm 0 của bản vẽ. Như vậy, kích thước cùa bàn vẽ có thể sử dụng trực tiếp đẻ lập trình. Việc xác định […]

Phay tiện CNC_Bài 20: Điểm thay dụng cụ N

Điểm thay dụng cụ N  Điểm thay dụng cụ N là điểm thuộc không gian làm việc của máy CNC, tại đỏ dao có thề được thay mà không bị va chạm. Trong phần lởn các hệ điều khiển CNC vj trí của điểm thay dao có thể đặt cấu hình được. Đặt điểm zero […]

Phay tiện CNC_Bài 19: Điểm zero dụng cụ E

 Điểm zero dụng cụ E  Một điểm quan trọng tiếp theo trong không gian làm việc của mảy là điểm zero đụng cụ E (hình 55). Điểm zero dụng cụ gia công trên máy tiện CNC là một điểm cố định trên bàn đỡ dụng cụ – revolve, hình 59. Trên máy phay CNC điểm […]

Phay tiện CNC_Bài 18: Điểm zero phôi w

Điểm zero phôi w Điểm zero phôi w là điểm gốc của hệ tọa độ liên quan tới chi tiết gia công. Vị trí của nó do người lập trình quy định theo đặc điểm của quá trình gia công thực tế. Thuận lợi nhất là làm sao đề các kích thước cho trên bản […]