Phay tiện CNC_Bài 47: Các thông số (chế độ) cắt

Các thông số (chế độ) cắt Tiện là phương pháp gia công cắt gọt với chuyển động cắt quay tròn,chuyển động tiến dao bất kỳ so với hướng cắt. Chủ yếu chuyển động cắt được thực hiện nhờ chuyển động quay của chi tiết vc và chuyển động tiến của dụng cụ cắt vf phối hợp […]

Phay tiện CNC_Bài 46: Thông số hình học của lưỡi cắt

 Thông số hình học của lưỡi cắt Tuỳ từng trường hợp gia công cằn có dạng hình học của lưỡi cắt Góc sau a: góc sau cần để làm giảm ma sát và qua đó giảm nhiệt của lưỡi cắt và chi tiết gia công. Góc sắc (ỉ: độ lớn của góc sắc phụ thuộc […]

Phay tiện CNC_Bài 45: Vật liệu cắt bằng gốm, Kim cương

Vật liệu cắt bằng gốm Dao cắt được làm bằng vật liệu gốm sẽ cứng hơn hợp kim cứng, chophép làm việc tới nhiệt độ 1200°c. Chúng rất giòn và nhạy cảm đối với sựdao động của lực cắt. Dao cắt bằng gốm được chế tạo dưới dạng mảnh cắt xoay và được kẹp trên […]

Phay tiện CNC_Bài 44: Vật liệu lưỡi cắt

Vật liệu lưỡi cắt Vật liệu lưỡi cắt dùng trong dụng cụ tiện chủ yếu là hợp kim cứng. Đối với mục đích tiện nhất định người ta còn sử dụng thép gió HSS, bề mặt cắt của nó phần lớn được phủ. Trong các trường hợp đặc biệt, người ta sử dụng vật liệu […]

Phay tiện CNC_Bài40: Phương pháp đo hành trình

Phương pháp đo hành trình Đề xác định vj trí tức thời của bàn xe dao (giá trị thực của mạch điều khiển vị trí) đã cỏ sẵn hệ thống đo hành trình cho mỗi trục máy trên máy công cụ CNC. Tuỳ theo yêu cầu riêng của mỗi trục mà ứng dụng các phương […]

Phay tiện CNC_Bài 39: Hệ thống đo hành trình

Hệ thống đo hành trình I. Lượng tiến dao, điều khiển và hiệu chình vị trí cùa các trục NC -Hệ điều khiển CNC cỏ nhiệm vụ, bằng các lệnh của chương trinh NC, tạo ra các chuyển động của dụng cụ hoặc bàn máy. Khi đó, các trục phải chạy tới các tọa độ […]