Phay tiện CNC_Bài 36: Các bước đo và điều chỉnh dụng cụ

Các bước đo và điều chỉnh dụng cụ Mục đích của các công việc này là xác định chính xác chiều dài L và chiều vươn ngang Q của dao tiện (xem hình 105), để có thể thông báo cho hệ điều khiển CNC các giá trị điều chỉnh tương ứng theo hướng X và […]

Phay tiện CNC_Bài 34: Điều khiện bù bán kính lưỡi cắt

Khi gọi bù bán kính lưỡi cắt trong chương trình, hệ điều khiển CNC phải được thông báo vị trí của dao tiện theo hướng chuyển động bằng các lệnh tương ứng: + Dao tiện, nhìn theo hướng dịch chuyển, nằm ở bên trái của đường biên dạng. + Dao tiện, nhìn theo hướng dịch […]

Phay tiện CNC_Bài 33: Điều kiện Bù bán kính mũi dao

Để có điều này cần có ba điều kiện cơ bản sau: Bán kính mũi dao cắt phải được lưu sẵn trong bộ lưu trữ giá trị hiệu chỉnh của hệ điều khiển CNC. Vị trí của mũi dao cắt (vectơ giá trị hiệu chỉnh bán kính mũi cắt) phải được hệ điều khiển CNC […]

Phay tiện CNC_Bài 32: Bù bán kính mũi dao

Bù bán kính mũi dao Khi tiện, thay vì bán kính dao phay, bán kính mũi dao được bù, vì hệ điều khiển tính toán hành trình chuyển dịch từ mũi dao lý thuyết. Mũi dao lý thuyết này chuyển động dọc theo đường đã lập trình. Vì kích thước dụng cụ thực tế – […]

Phay tiện CNC_Bài 31: Bù bán kính dao phay

Bù bán kính dao phay Để dụng cụ gia công được các biên dạng đã lập trình với độ chính xác cao, đường chuyển động của điểm tâm của dụng cụ phải chạy song song với đường đã lập trình. Đường này của tâm dụng cụ gọi là đường cách đều (hình 88). Bù bán […]

Phay tiện CNC_Bài 30: Hiệu chỉnh (bù) dụng cụ cắt gia công CNC

Hiệu chỉnh (bù) dụng cụ cắt chữ gia công CNC Ý nghĩa và mục đích của hiệu chỉnh các giá trị dụng cụ cắt -Với hiệu chỉnh dụng cụ cắt, chi tiết gia công được lập rất đơn giản mà không cần quan tâm tới chiều dải sử dụng thực hay bán kính của dụng […]

Phay tiện CNC_Bài 29: Vận hành DNC, đặc điểm của vận hành DNC

 Vận hành DNC Đặc điểm của vận hành DNC DNC là chữ viết tắt của Direct Numerical Control và được xem là kiểu vận hành trong đó nhiều máy NC và CNC cũng như nhiều thiết bị khác nữa được nổi với nhau, đó là các thiết bị điều chỉnh trước dụng cụ, máy đo, […]

Phay tiện CNC_Bài 28: Điều khiển côngtua

Điều khiển côngtua -Với điều khiển côngtua, hành trinh dịch chuyển (đường thẳng, đường nghiêng, đường cong, đường phi tuyến) cỏ thể được điều khiển trong mặt phẳng hay trong không gian. -Biên dạng bất kỳ có thẻ được gia công dưới tác động.phối hợp có điềukhiển của hai hoặc nhiều động cơ bưởc tiến […]