Phay tiện CNC_Bài 75: Phát triển các máy CNC hoàn toàn mới, dạng HEXAPOD có trục ảo

Phát triển các máy CNC hoàn toàn mới, dạng HEXAPOD có trục ảo

Đây là một hướng rất hiện đại để phát triển các máy công cụ CNC có trục ảo, Máy không có các trục đề các vuông góc X, Y, z như ờ máy phay CNC thông thường. Đầu phay của máy HEXAPOD được điều khiển để có1 góc độ không gian bất kỳ nhờ 6 thanh trụ trượt điều khiển đồng thời (Hình 214). Đây là loại máy có động học song song (Parallelkinematic machine) – (PKM).

so-do-may

Loại máy này sử dụng đầu trục chính động cơ (motorspindle). Đỏ là một trục chính được cuốn xung quanh nó là các cuộn cảm để trở thành Rotor của một động cơ servo điều khiển vô cấp. Nhờ đó đầu trục chính mang dụng cụ phay có thể chiếm bất cứ góc độ không gian nào khi gia công 1 phôi phức tạp trên bàn máy. Loại máy HEXAPOD đòi hỏi phải có một phần mềm chuyển hệ tọa độ từ hệ tọa độ đề các của chi tiết gia công sang hệ tọa độ trục ảo của máy. Các máy HEXAPOD này đã được đưavào sản xuất công nghiệp có hiệu quả ờ Đức và Mỹ. Nhược điểm chính của máy HEXAPOD là nó chiếm không gian nhà xưởng rất lớn so với cácmáy CNC thông thường dạng 5 trục điều khiển.

Trên hình 215 là máy HEXAPOD có trục dụng cụ nằm ngang model Hexapod – 600 – INGERSOLL của Đức.

may0hẽapod

Hình 215. Máy Hexapod – 600 INGERSOLL của Đức

Comments