Phay tiện CNC_Bài 72: Lập trình NC bằng tay cho tiện

Lập trình NC bằng tay cho tiện Thiết lập chương trình NC theo chỉ dẫn cho gia công tiện CNC Ví dụ: Để gia công chi tiết bạc bậc, hình 194, cần xây dựng một chương trình NC. Hình 194. Chi tiết tiện CNC Tiến hành xây dựng chương trình NC theo các bước sau: […]

Phay tiện CNC_Bài 66: Cơ sở lập trình NC

Cơ sở lập trình NC Một chương trình NC bao gồm một chuỗi lệnh điều hành máy công cụ CNC gia công một chi tiết nhất định. Chương trình NC này chứa một lệnh với các thông tin tương ứng chomỗi bước gia công trên máy CNC. Lệnh này được mã hoá dưới dạng ký […]

Phay tiện CNC_Bài 59: Mũi Chống tâm

Kẹp giữa các mũi tâm Kẹp giữa hai mũi chống tâm được ứng dụng cho những chi tiết dài. Chi tiết gia công phải được khoá mặt và khoan tâm ờ cả hai mặt. Hình 157. Kẹp bẳng mũi chống tâm Kẹp bằng mũi chống tâm có thể được phân biệt, căn cứ vào đặc […]