Học Chi Tiết Máy Bài 154:Tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh

Tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh: Đối với các ổ quay chậm, số vòng quay n < 1 v/ph, được tính toán theo sức bền tĩnh. – Hệ số tải trọng tĩnh của ổ được xác định theo công thức: Co = Qo                                                                                 (20-5) Q0 là tải trọng quy đổi tác dụng lên […]

Học Chi Tiết Máy Bài 153:Tính ổ lăn theo khả năng tải động

Tính ổ lăn theo khả năng tải động: – Hệ sốtải trọng động của ổ được xác định theo công thức: L là số triệu vòng quay của ổ trong suốt thời gian sử dụng ổ. L được tính theo công thức: L = tb.60.n.10-6. tb là tuổi bền của ổ, đơn vị là h. […]

Học Chi Tiết Máy Bài 147:Phân loại ổ lăn

Phân loại ổ lăn: Để thuận tiện cho việc nghiến cứu, ổ lăn được chia thành một số loại sau: – Tùy theo khả năng chịu tải, có các loại: + Ổ đỡ, là ổ chỉ có khả năng chịu lực hướng tâm (Hình 20-3 a, b, d, h). + Ổ đỡ chặn, là ổ […]

Học Chi Tiết Máy Bài 146: Giới thiệu ổ lăn

Giới thiệu ổ lăn: Ổ lăn dùng để đỡ các trục quay, nhận tải trọng từ trục, truyền đến giá đỡ. Dưới dạng sơ đồ, ổ lăn được biểu diễn như trên Hình 20-1. Bản vẽ kết cấu của ổ lăn được trình bày trên Hình 20-2. Vòng ngoài của ổ được lắp trên giá […]

Học Chi Tiết Máy Bài 145: Trình tự thiết kế ổ trượt

Trình tự thiết kế ổ trượt: Thiết kế ổ trượt có bôi trơn ma sát ướt bằng nguyên lý thủy động, được thực hiện theo các bước sau: – Chon vật liệu lót ổ. Xác định giá trị [p], hoặc [p.v]. – Định tỷ số B/d. Thường lấy trong khoảng 0,6 ÷ 1. Tính chiều […]

Phay tiện CNC_Bài 77: Các máy CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconigurable Manuíacturing System)

CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconíigurable Manuíacturing System) Do nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các sản phẩm tiêu dùng luôn thay đổi mẫu mă, kiểu dáng và tính năng sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngàycàng cao của con người.Khi một sản phẩm mới […]