Phay tiện CNC_Bài 7: Thiết bị thay dao (dụng cụ cắt)

Thiết bị thay dao (dụng cụ cắt) Máy công cụ CNC được trang bị thiết bị thay dao tự động và điều khiểnđược. Tuỳ thuộc vào dạng cấu tạo và phạm vi ứng dụng các thiết bị thaydao này có thể chửa đồng thời nhiều dao khác nhau. Dao được gọi ra từchương trình NC […]

Phay tiện CNC_Bài 6: Truyền động chính và các trục chính công tác

Truyền động chính và các trục chính công tác  Bộ truyền động chính của máy CNC phải truyền qua các động cơ truyềnđộng thích hợp với công suất cắt gọt cần thiết để gia công chi tiết tươnq ứngqua trục chính công tác. Ngoài ra còn có sự tiêu hao do ma sát, thường gặp […]

Phay tiện CNC_Bài 5: Hệ thống đo hành trình

                        Hệ thống đo hành trình  Tuỳ thuộc vào loại thiết bị do được sử dụng cũng như thước đo để phân biệt giữa đo vị trí trực tiếp và gián tiếp cũng như giữa đo vị trí tuyệt đối và tương đối. Thước […]

Phay tiện CNC_Bài 3: Ưu điểm của máy công cụ CNC

Tính kinh tế ưu điểm của máy công cụ CNC Máy CNC có các ưu điểm sau: Với máy công cụ CNC, nhờ tốc độ gia công cao cũng như thời giangia công cơ bản, thời gian phụ, thời gian chuẩn bị và thời gian kết thúc tại máy thấp, người ta đạt được năng […]

Phay tiện CNC_Bài 1: Lịch sử phát triển của kỹ thuật CNC

 Lịch sử phát triển của kỹ thuật CNC  -Dưới đây giới thiệu các giai đoạn phát triển từ máy công cụ thông thường tới sản xuất có tích hợp máy tính (CIM). – Ý tường phát triển điều khiển số cho máy công cụ NC (Numerical Control) đã xuất hiện vào những năm 1949/1950 tại […]