Phay tiện CNC_Bài 77: Các máy CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconigurable Manuíacturing System)

CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconíigurable Manuíacturing System)
Do nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các sản phẩm tiêu dùng luôn thay đổi mẫu mă, kiểu dáng và tính năng sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngàycàng cao của con người.Khi một sản phẩm mới ra đời dưới dạng sản phẩm xuất hàng loạt thì cả hệ thống công nghệ phải thay đổi theo.Việcpháttriển một hệ thống công nghệ mới là cả một vấn đề nan giải cho các nhà sản xuất và các nhà đầu tư vì nó liên quan đến thời gian lớn và vốnđầu tư đòi hỏi lớn.ở Châu âu người ta đang tập trung nghiên cứu để dần dần hình thànhmột hệ thống công nghệ với các máy công cụ CNC dưới dạng lắp ghép lại từ nhiều modul có sẵn. Khi cần có một máy mới, thay vì phải thiết kế chếtạo nó, người ta chỉ cần gỡ đi một vài modul và lắp ráp vào một vài modul khác phù hợp với sản phẩm mới. Đó là cách thức phát triển một hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (hình 217).Việc phát triển hệ thống RMS được tiến hành từng giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Chế tạo các modul lắp tương thích được trong phạm vi một hãng.

Giai đoạn 2: Chế tạo các modul lắp tương thích được cấp Quốc gia.

Giai đoạn 3: Chế tạo các modul lắp tương thích được ờ cấp quốc tế.

Đây là một dự án rất lớn của Châu Âu và hy vọng sẽ phát huy hiệu quả trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.

Lĩnh hội những điều này, các nhà chế tạo máy Việt Nam có rất nhiều điều phải suy nghĩ để tìm cho mình một hướng phát triển nào đó phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong cái thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Đó quả là một điều không đơn giản. Việc Việt Nam nên phát triển máy công cụ CNC theo hướng nào là một chủ đề rất lớn đòihỏi sự nghiên cứu của nhiều cơ quan quản lý nhà nước cũng như của các tập đoàn kinh tế và các công ty chế tạo máy công cụ của Việt Nam. Điềuđó không thuộc về phạm vi của tài liệu này.

he-thong-rms

Hình 217. Hệ thống RMS với các modul có thể lắp ghép thay thế cho nhau.

Comments