Học Chi Tiết Máy Bài 56:Mối ghép trục định hình

Mối ghép trục định hình: -Mối ghép trục định hình được tạo thành bằng cách lắp trục có tiết diện không tròn vào lỗ trên mayơ có hình dạng và kích thước tương ứng. Do tiết diện không tròn nên trục không xoay tương đối được so với bạc. -Thường dùng trục có tiết diện […]

Học Chi Tiết Máy Bài 55:Tính toán mối ghép then hoa

Tính mối ghép then hoa: -Khi chịu tải trọng, mối ghép then hoa thường bị hỏng do dập bề mặt tiếp xúc giữa then và rãnh trên bạc. Đối với các mối ghép có bạc di trượt dọc trục, các bề mặt tiếp xúc còn bị mòn. -Để hạn chế các dạng hỏng, mối ghép […]

Học Chi Tiết Máy Bài 53:Giới thiệu mối ghép then hoa

Giới thiệu mối ghép then hoa: -Có thể coi mối ghép then hoa như một mối ghép then bằng gồm có nhiều then làm liền với trục. Mối ghép then hoa thường dủng khi tải trọng lớn, yêu cầu độ đồng tâm giữa trục và bạc cao, hoặc cần di trượt bạc dọc trục (Hình […]

Học Chi Tiết Máy Bài 52:Tính mối ghép then bằng

Tính mối ghép then bằng: -Khi mối ghép chịu tải, then có thể bị hỏng do dập bề mặt tiếp xúc của then và các rãnh then, hoặc cắt đứt then qua tiết diện bxl. -Điều kiện để tránh các dạng hỏng của mối ghép then là: -σd: ứng suất dập trên bề mặt tiếp […]

Học Chi Tiết Máy Bài 50:Giới thiệu mối ghép then

Giới thiệu mối ghep then: Mối ghép then dùng để cố định các chi tiết máy trên trục theo phương tiếp tuyến, truyền tải trọng từ trục đến chi tiết máy lắp trên trục và ngược lại. Ví dụ: dùng để ghép bánh răng, bánh vít, bành đai, bành đà, đĩa xích trên trục. Các mối […]