Học Chi Tiết Máy Bài 105: Phân loại bộ truyền xích

Phân loại bộ truyền xích: Tùy theo cấu tạo của dây xích, bộ truyền xích được chia thành các loại: – Xích ống con lăn (Hình 15-3). Các má xích được dập từ thép tấm, má xích 1 ghép với ống lót 4 tạo thành mắt xích trong. Các má xích 2 được ghép với […]

Học Chi Tiết Máy Bài 104:Giới thiệu bộ truyền xích

Giới thiệu bộ truyền xích: Bộ truyền xích thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục song song với nhau và cách xa nhau (Hình 15-1), hoặc truyền chuyển động từ một trục dẫn đến nhiều trục bị dẫn (Hình 15-2). Bộ truyền xích có 3 bộ phận chính: + Đĩa xích dẫn 1, có […]

Học Chi Tiết Máy Bài 103:Trình tự thiết kế bộ truyền trục vít

Thiết kế bộ truyền trục vít có thể thực hiện theo trình tự sau: 1- Chọn vật liệu trục vít, cách nhiệt luyệ Dự đoán vận tốc trượt vsb, chọn vật liệu bánh vít. Chọn phương pháp gia công, chọn cấp chính xác gia công. 2- Xác định ứng suất cho phép [σH2], [σF2], nếu […]

Học Chi Tiết Máy Bài 101:Tính trục vít theo điều kiện ổn định

Tính trục vít theo điều kiện ổn định: Trục vít thường được chế tạo liền trục, độ bền của trục sẽ được tính toán chính xác theo hệ số an toàn (xem chương Trục). ở đây chỉ trình bày cách kiểm tra độ cứng của trục theo cách tính một thanh chịu nén dọc trục. […]