Học Chi Tiết Máy Bài 96:Kết cấu của trục vít, bánh vít

Kết cấu của trục vít, bánh vít: Trục vít thường được làm bằng thép, chế tạo liền với trục dẫn. Vì đường kính chân ren của trục vít tương đối nhỏ so với trục, nên không thể làm tách rời. Ví dụ, trục vít Acsimet được trình bày trên Hình 14-9.     Để giảm […]

Học Chi Tiết Máy Bài 91:Phân loại bộ truyền trục vít

Phân loại bộ truyền trục vít: – Bộ truyền trục vít trụ: trục vít có dạng hình trụ tròn xoay, đường sinh thẳng. Trong thực tế, chủ yếu dùng bộ truyền trục vít trụ, và được gọi tắt là bộ truyền trục vít (Hình 14-3). – Bộ truyền trục vít Glôbôit, trục vít hình trụ […]

Học Chi Tiết Máy Bài 90:Giới thiệu bộ truyền trục vít

Giới thiệu bộ truyển trục vít: Bộ truyền trục vít – bánh vít thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục vuông góc với nhau trong không gian (Hình 14-1), hoặc chéo nhau. Bộ truyền trục vít có 2 bộ phận chính: + Trục vít dẫn 1, có đường kính d1, trục vít thường làm […]