Học Chi Tiết Máy Bài 87:Độ chính xác của bộ truyền bánh răng

Độ chính xác của bộ truyền bánh răng: Độ chính xác của bộ truyền bánh răng được đánh giá qua 3 độ chính xác thành phần, đó là: -Độ chính xác động học, được đánh giá bởi sai số giữa góc quay thực và góc quay danh nghĩa của bánh răng bị dẫ Độ chính […]

Học Chi Tiết Máy Bài 85:Thông số hình học của bộ truyền bánh răng nón răng thẳng

Thông số hình học của bộ truyền bánh răng nón răng thẳng: -Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng có một bộ thông số tương tự như của bánh răng trụ răng thẳng, xác định trên mặt nón phụ lớn nhất của bánh răng, trong đó khoảng cách trục aw được thay bằng chiều dài nón L. […]

Học Chi Tiết Máy Bài 82:Phân loại bộ truyền bánh răng

Tùy theo hình dạng bánh răng, phương răng và đoạn biên dạng răng, người ta chia bộ truyền bánh răng thành các loại sau: – Bộ truyền bánh răng trụ: bánh răng là hình trụ tròn xoay, đường sinh thẳng, thường dùng để truyền chuyển động giữa hai trục song song với nhau, quay ngược […]

Học Chi Tiết Máy Bài 81:Giới thiệu về bộ truyền bánh răng

Giới thiệu bộ truyền bánh răng: Bộ truyền bánh răng thường dùng truyền chuyển động giữa hai trục song song nhau hoặc chéo nhau – bộ truyền bánh răng trụ (Hình 13-1, 13-2). Cũng có thể truyền chuyển động giữa hai trục cắt nhau – bộ truyền bánh răng nón (Hình 13-3). Bộ truyền bánh […]