Học Chi Tiết Máy Bài 45:Giới thiệu mối ghép chặt (có độ dôi)

Giới thiệu mối ghép độ dôi: Mối ghép độ dôi dùng để lắp ghép chi tiết dạng trục 1, với chi tiết dạng lỗ 2 (còn gọi là chi tiết bạc), nhờ độ dôi của hai kích thước. Cách biểu diễn mối ghép độ dôi như trên Hình 8-1. Kiểu lắp trụ trơn H7/s6: kích […]

Học Chi Tiết Máy Bài 44:Tính toán mối hàn tiếp xúc

1.Tính mối hàn tiếp xúc: Mối hàn tiếp xúc theo kiểu hàn giáp mối được tính tương tự như tính mối hàn giáp mối. Mối hàn tiếp xúc hàn điểm dùng để ghép các tấm có chiều dày nhỏ, tấm 1 dày không quá 3 lần tấm 2. Điểm hàn thường có dạng hình tròn, […]

Học Chi Tiết Máy Bài 41:Tính mối hàn chồng chịu lực

1. Sự phá hỏng mối hàn chồng và chỉ tiêu tính toán: – Mối hàn chồng có ba loại tiết diện ngang khác nhau (Hình 7-8), ứng với đường 1 là mối hàn hàn bình thường, đường 2 là mối hàn lõm, đường 3 là mối hàn lồi. Mối hàn bình thường được dùng rộng […]