Học Chi Tiết Máy Bài 137:Phân loại ổ trượt

Phân loại ổ trượt: Để thuận tiện cho việc nghiên cứu, ổ trượt được chia thành một số loại như sau: – Tùy theo khả năng chịu tải, có các loại: + Ổ đỡ, là ổ chỉ có khả năng chịu lực hướng tâm (Hình 19-3, a, c). + Ổ đỡ chặn, là ổ vừa […]

Học Chi Tiết Máy Bài 134:Thiết kế trục theo chỉ tiêu chính xác

Thiết kế trục theo chỉ tiêu chính xác: Thiết kế trục theo chỉ tiêu chính xác, ta sẽ có kết cầu chính xác của trục theo sức bền mỏi. Các bước tính thiết kế được thực hiện như sau: – Chọn giá trị hệ số an toàn cho phép [S]. – Tính đường kính sơ […]

Học Chi Tiết Máy Bài 127: Các bộ phận chủ yếu của chi tiết trục

Các bộ phận chủ yếu của trục: Giới thiệu một số tên thường dùng của các bộ phận trên trục (Hình 18-4): + Đoạn trục, là một phần của trục, có cùng kích thước đường kính, đường sinh liên tục.   + Bậc trục, là chỗ chuyển tiếp giữa hai đoạn trục. + Đầu trục, […]

Phay tiện CNC_Bài 71: Mô phỏng chương trình NC

 Để mô phỏng chương trình NC cần thực hiện hai bước sau: Sau khi gọi vận hành tự động, tải menu chính xuống. Sau đó nhập tên của chương trình NC cần mô phỏng trong vận hành tự động.Chấp nhận chương trình: Nhấn F1 hoặc ↵ để xác nhận đê chương trình. Nếu chương trình NC […]

Phay tiện CNC_Bài 70: Cơ sở lập trình NC bằng tay

Cơ sở lập trình NC bằng tay Các bước lập trình NC bằng tay Lập trình bằng tay gồm có 4 bước sau đây: Phân tích bản vẽ chế tạo Xác định kế hoạch làm việc Chọn thiết kế gá và dụng cụ cần thiết (phiếu điều chỉnh công nghệ) Xây dựng chương trinh NC […]

Phay tiện CNC_Bài 68: Số của cầu lệnh N, Tham số nội suy

Số của cầu lệnh N Từ đầu tiên của một câu lệnh là số câu lệnh, để nhận biết câu lệnh.Trong một chương trình NC, nó chỉ được phép cho một lần. số câu lệnh không có ảnh hưởng gì tới việc chấp hành của từng câu lệnh riêng lẽ, vì nó được gọi theo […]