thiết kế công nghiệp_Bài 28: Một số nguyên tắc chung của thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp

 MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THIẾT KẾ TẠO DÁNG VÀ THẨM MỸ CHO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP Những nguyên tắc chung của thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp nêu ra ở đây dùng cho xu hướng 2 đã nêu ở mục 5.1.1, cụ thể như sau: Thiết kế […]

Học Chi Tiết Máy Bài 21: Giới thiệu một số phần mềm sử dụng để thiết kế chi tiết máy, bộ phận máy

Hiện nay trên thế giới cũng đã có một số phần mền tính toán thiết kế, ví dụ phần mềm GENEUS-13 tính toán thiết kế và vẽ đai, xích. Nói chung các phần mềm này chưa được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Ở Việt Nam nhiều cơ quan, trường học cũng đã xây […]

Học Chi Tiết Máy Bài 19 :Những hướng chính ứng dụng tin học vào thiết kế máy và chi tiết máy

1- Hướng thứ nhất: Giảm nhẹ công sức tính toán thiết kế. Người ta sử dụng máy tính như một công cụ tính toán. Thực hiện chương trình hoá các phương pháp tính toán thiết kế kinh điển đang được sử dụng, bằng các phần mềm ứng dụng. Khi thiết kế, chúng ta chạy các […]