Phay tiện CNC_Bài 67: Cấu trúc của một từ lệnh

Cấu trúc của một từ lệnh Một từ lệnh bao gồm một chữ cái địa chỉ và một con số có dấu. Ý nghĩa và thứ tự các từ lệnh được quy định trong hướng dẫn lập trình của mỗi hệ điều khiển CNC. Mỗi con số, tuỳ thuộc vào chữ cái địa chỉ, có […]

Phay tiện CNC_Bài 66: Cơ sở lập trình NC

Cơ sở lập trình NC Một chương trình NC bao gồm một chuỗi lệnh điều hành máy công cụ CNC gia công một chi tiết nhất định. Chương trình NC này chứa một lệnh với các thông tin tương ứng chomỗi bước gia công trên máy CNC. Lệnh này được mã hoá dưới dạng ký […]

Phay tiện CNC_Bài 65: Đảm bảo chất lượng trong gia công CNC

 Đảm bảo chất lượng trong gia công CNC -Chất lượng các chi tiết được gia công trên máy công cụ thông thường,trước hết phụ thuộc vào trình độ và độ ồn định của người vận hành máy. -Ngược lại trên máy CNC, người ta có thể chế tạo các chi tiết giống nhau trong thời […]