Bài 3 Các lệnh tạo đối tượng AutoCad 2007 ( 30 phút)

Là các lệnh thường dùng nhất khi thiết kế trên Autocad, bạn cần phải nắm rõ cách sử dụng các lệnh và quan trọng nhất là các tùy chọn của lệnh, mỗi lệnh tạo đối tượng thường có rất nhiều tùy chọn như vẽ đường thẳng thì vẽ theo tọa độ hay tham số, vẽ đường tròn thì tính tâm và đường kính hay tâm và bán kính hoặc đường tròn đi qua 3 điểm.

Mới học thì có thể chưa quen, nhưng khi bạn hiểu các cách tạo hình học như lúc học phổ thông thì sẽ hiểu ý nghĩa của nó, có nhiều tùy chọn là vì khi bạn đã thiết kế sẽ có một số hình dạng khác và bạn dựa vào nó để vẽ tiếp đối tượng của bạn, do đó cách vẽ cũng là cách kết hợp các thành phần để cho ra hình dạng mong muốn.

Video khá chi tiết và hướng dẫn rất nhiều cách tạo các đối tượng khác nhau, bạn tham khảo video hướng dẫn bên dưới.

 

Questions