Bài 1 Làm quen và cách học hiệu quả AutoCad 2007 ( 19 phút)

Trước khi học bất kì phần mềm nào thì bạn cần phải nắm được cách học phù hợp cho phần mềm đó, và chúng tôi cũng muốn bạn tiết kiệm thời gian khi tự học Autocad, do đó bài này sẽ tập trung hướng dẫn cách giới thiệu các tính năng của phần mềm Autocad, cách thao tác của phần mềm Autocad sao cho người học sử dụng thuận tiện nhất.

Phần mềm Autocad được dùng bởi hầu hết các công ty kỹ thuật, khi học được phần mềm này thì việc học lên các phần mềm thiết kế cao hơn cũng dễ, và khi học autocad bạn cũng sẽ hiểu được cách trình bày bản vẽ, cách đọc bản vẽ và triển khai bản vẽ cho các chi tiết, dự án của công ty.

Phần mềm Autocad cũng không khó học, nên bạn cần phải tìm cách học sao cho nhanh nhất, sau này học các phần mềm thiết kế 3D sẽ được thuận tiện và nhanh hơn, ngoài sử dụng phần mềm bạn cần phải học thêm khá nhiều chuyên môn cho công việc, vì vậy tôi muốn bạn học nhanh phần mềm này và tìm thêm các tài liệu liên quan tới công nghệ, độ chính xác, dung sai, các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ,..

Làm quen và cách học hiệu quả AutoCad 2007

 

Questions