Bài 6 Thiết lập khung tên và trình bày bản vẽ kĩ thuật với Autocad 2007 ( 39 phút)

Việc soạn thảo khung tên và trình bày bản vẽ cũng tương đối quan trọng, mỗi công ty cũng sẽ có một số cách trình bày đặc thù nhưng về cơ bản là khá giống nhau, nếu bạn chưa hiểu cách trình bày và thể hiện bản vẽ kỹ thuật trên phần mềm Autocad thì video này sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Dĩ nhiên để việc trình bày bản vẽ được thuận tiện bạn cần phải tham khảo một số tài liệu về trình bày bản vẽ, khung tên trong Vẽ kỹ thuật, khoảng cách của các đường, cỡ chữ, vị trí chữ và nội dung của các ô trong khung tên.

VIệc trình bày bản vẽ chỉ tốn thời gian trong thời gian đầu, còn các bản vẽ sau là bạn có thể sử dụng lại bản vẽ này mà không cần phải thiết kế lại, giúp người học tiết kiệm được khá nhiều.

Bài 6 Thiết lập khung tên và trình bày bản vẽ kĩ thuật với Autocad 2007

 

Questions