Bài 7 Lên và hiệu chỉnh kích thước trong Autocad 2007 (27 phút)

Trong bản vẽ thì kích thước là thông tin để người đọc hiểu được các thông số của chi tiết, quá nhiều kích thước là trình bày không đúng, còn ít kích thước thì không đủ thông tin, và bạn cần phải biết cách đặt đúng vị trí của kích thước sao cho chuyên nghiệp.

Video này giúp người học biết cách ghi kích thước sao cho phù hợp, việc ghi kích thước cũng không mất nhiều thời gian, nhưng để đạt tới kỹ năng có thể biết vị trí kích thước đúng, số lượng kích thước và cách đặt kích thước thì cũng cần nhiều thời gian, và bạn phải làm qua một số bản vẽ thực tế thì mới đúng.

Bài 7 Lên và hiệu chỉnh kích thước trong Autocad 2007

 

Questions