Bài 8 Tạo bản vẽ cơ khí hoàn chỉnh với Autocad 2007 ( 52 phút)

Phần hướng dẫn này khá dài, người học cần tập trung để làm hết theo video nhằm thành thạo nhất phần mềm Autocad, chúng tôi tập trung hướng dẫn vào phần cơ khí, và các bài sau sẽ hướng thêm các bản vẽ về xây dựng, điện tử,..

Khi trình bày bản vẽ thì không chỉ các kích thước, hình học mà bạn thể hiện mà còn khá nhiều thông tin trên bản vẽ, càng chuyên nghiệp thì thông tin càng đầy đủ, nhưng không quá nhiều, có những thông tin không rõ ràng thì người đọc sẽ không thể triển khai sản xuất được, thông tin trình bày trên bản vẽ nếu nhiều thì bạn phải thêm các bản vẽ phụ khác.

Việc trình bày bản vẽ cơ khí thường kèm theo các mặt chuẩn, dung sai, độ đồng tâm, đồng trục, cấp chính xác, và các thông tin về số lượng gia công, số lượng lỗ, ren,..

Bạn tham khảo video hướng dẫn.

Bài 8 Tạo bản vẽ cơ khí hoàn chỉnh với Autocad 2007

 

Questions