Bài 5 Bài tập thực hành Autocad 2007 (32 phút)

Sau một số lý thuyết về autocad đã được học thì bạn cần thực hành nhiều hơn để các kiến thức này được tiếp thu một cách tốt nhất, và bài thực hành autocad này cũng cơ bản để người mới học cũng có thể làm được, hướng dẫn Autocad 2007 ở các bài trước là người học có thể sử dụng để thiết kế các hình dạng 2D cơ bản, việc xử lý bản vẽ cơ bản cũng cần thêm các kiến thức về đọc bản vẽ.

Khi thực hành Autocad 2007 người học sẽ nắm được cách quản lý tọa độ, cách vẽ các đối tượng với nhiều tùy chọn khác nhau, hiệu chỉnh đối tượng theo một số yêu cầu nhất định.

Bài 5 Bài tập thực hành Autocad 2007

 

Questions