Phay tiện CNC_Bài 57: Hệ thống kẹp CNC

Hệ thống kẹp CNC

 1. Các dạng hệ thống kẹp

Hệ thống kẹp thiết lập sự liên kết giữa chi tiết gia công với máy công cụ. Nó phải đáp ứng được 2 chức năng cơ bản sau:

 1. Vị trí của chi tiết gia công là chính xác
 2. Đảm bảo giữ chặt chi tiết gia công dưới tác động của tất cả lực sính ra trong quá trình gia công.

Chi tiết được giữ chặt chù yếu bằng sức ép cùa các chi tiết kẹp, được gọi lả lực kẹp.

Đề giảm giá thành của hệ thống kẹp và chỉ phí gia công, hệ thống kẹp còn phải đạt được các yêu cầu sau:

 • Thao tác đơn giản và nhanh.
 • Khả năng sử dụng đa dạng.
 • Thay đỗi các chi tiểt kẹp dễ dàng.
 • Độ chính xác cao khi kẹp lặp lại.

Trên các máy công cụ cũ, việc kẹp chủ yếu bằng tay. Điều này đòi hòi người công nhân mất nhiều sức lực. Đề giảm thời gian phụ và giúp họ kẹp dễ dàng hơn, người ta đã phát triển hệ thống riêng cho mỗi thiết bị kẹp. Đẻtạo ra lực kẹp, có nhiều phương pháp khác nhau. Sau đây là một số phương pháp:

chung-loai-mam-capaaaa

 • Cơ cấu tạo lực kẹp cơ khí.
 • Thiết bị kẹp thuỷ lực.
 • Thiết bị kẹp khi nén.
 • Thiết bị kẹp điện.

Cơ cấu tạo tực kẹp cơ khí được sử dụng chủ yếu ờ dạng thanh chêm, hình 145, hay đòn bẩy, hình 146. Các loại cơ cấu này thường được sử dụng trên máy tiện tự động.

chung-loai-mam-cap2a

Thiết bị kẹp thuỷ tực tạo ra các chuyển động và lực kẹp bằng các pittông chuyển động thuỷ lực. Chúng được điều khiển chủ yếu bằngvan tay bời người vận hành máy. Lực kẹp có thể điều chình chính xác và đọc được trên bộ hiển thị. Thiết bị thuỷ lực đòi hỏi chi phí về kỹ thuật rất cao nhưng rất đáng tin cậy, hình 147.

may-nen

Hình 147. Trục kẹp thuỷ lực Rốhm sz

2. Thiết bị kẹp khí tực hoạt động bằng khí nén

Thiết bị này làm việc giống như thiết bị kẹp thuỳ lực. Đẻ tạo khí nén người ta sử dụng máy nén khí, hình 148.

may-nen-cao-cap

Hình 148. Trụ kẹp khí nén Rohm LHS

3. Thiết bị kẹp điện với chuyển động quay tạo ra lực kẹp bằng hệ thống ăn khớp trục vít – đai ốc.

Nó có thể chuyển đổi nhanh theo các đường kính khác nhau của chi tiết, hình 149.

Nhờ ly hợp điện từ trục quay được khoá trong suốt quá trình kẹp và tháo kẹp, vì thế toàn bộ mômen quay được truyền đến mâm cặp.

kep-dien

Comments