Học Chi Tiết Máy Bài 156:Giới thiệu về khớp nối

Giới thiệu về khớp nối: Khớp nối là chi tiết máy được tiêu chuẩn hoá tương đối cao. Được dùng để liên kết các trục với nhau, làm nhiệm vụ truyền chuyển động giữa hai trục, ví dụ như: truyền chuyển động giữa trục động cơ và trục của hộp giảm tốc (Hình 21-1). Hoặc […]

Học Chi Tiết Máy Bài 149:Các loại ổ lăn thường dùng

Các loại ổ lăn thường dùng: Các loại ổ lăn dưới đẩy được dùng nhiều trong thực tế, do nó có một số đặc điểm tốt: – Ổ bi đỡ một dãy (Hình 20-3, a). Lọai này được chế tạo với số lượng rất lớn, giá thành tương đối rẻ so với các lọai khác. […]

Phay tiện CNC_Bài 77: Các máy CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconigurable Manuíacturing System)

CNC cho hệ thống công nghệ có cấu hình thay đổi nhanh RMS (Reconíigurable Manuíacturing System) Do nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các sản phẩm tiêu dùng luôn thay đổi mẫu mă, kiểu dáng và tính năng sử dụng để đáp ứng nhu cầu ngàycàng cao của con người.Khi một sản phẩm mới […]

Học Chi Tiết Máy Bài 127: Các bộ phận chủ yếu của chi tiết trục

Các bộ phận chủ yếu của trục: Giới thiệu một số tên thường dùng của các bộ phận trên trục (Hình 18-4): + Đoạn trục, là một phần của trục, có cùng kích thước đường kính, đường sinh liên tục.   + Bậc trục, là chỗ chuyển tiếp giữa hai đoạn trục. + Đầu trục, […]

Phay tiện CNC_Bài 72: Lập trình NC bằng tay cho tiện

Lập trình NC bằng tay cho tiện Thiết lập chương trình NC theo chỉ dẫn cho gia công tiện CNC Ví dụ: Để gia công chi tiết bạc bậc, hình 194, cần xây dựng một chương trình NC. Hình 194. Chi tiết tiện CNC Tiến hành xây dựng chương trình NC theo các bước sau: […]

Phay tiện CNC_Bài 71: Mô phỏng chương trình NC

 Để mô phỏng chương trình NC cần thực hiện hai bước sau: Sau khi gọi vận hành tự động, tải menu chính xuống. Sau đó nhập tên của chương trình NC cần mô phỏng trong vận hành tự động.Chấp nhận chương trình: Nhấn F1 hoặc ↵ để xác nhận đê chương trình. Nếu chương trình NC […]