Phay tiện CNC_Bài 72: Lập trình NC bằng tay cho tiện

Lập trình NC bằng tay cho tiện Thiết lập chương trình NC theo chỉ dẫn cho gia công tiện CNC Ví dụ: Để gia công chi tiết bạc bậc, hình 194, cần xây dựng một chương trình NC. Hình 194. Chi tiết tiện CNC Tiến hành xây dựng chương trình NC theo các bước sau: […]

Phay tiện CNC_Bài 71: Mô phỏng chương trình NC

 Để mô phỏng chương trình NC cần thực hiện hai bước sau: Sau khi gọi vận hành tự động, tải menu chính xuống. Sau đó nhập tên của chương trình NC cần mô phỏng trong vận hành tự động.Chấp nhận chương trình: Nhấn F1 hoặc ↵ để xác nhận đê chương trình. Nếu chương trình NC […]

Phay tiện CNC_Bài 68: Số của cầu lệnh N, Tham số nội suy

Số của cầu lệnh N Từ đầu tiên của một câu lệnh là số câu lệnh, để nhận biết câu lệnh.Trong một chương trình NC, nó chỉ được phép cho một lần. số câu lệnh không có ảnh hưởng gì tới việc chấp hành của từng câu lệnh riêng lẽ, vì nó được gọi theo […]

Phay tiện CNC_Bài 66: Cơ sở lập trình NC

Cơ sở lập trình NC Một chương trình NC bao gồm một chuỗi lệnh điều hành máy công cụ CNC gia công một chi tiết nhất định. Chương trình NC này chứa một lệnh với các thông tin tương ứng chomỗi bước gia công trên máy CNC. Lệnh này được mã hoá dưới dạng ký […]

Phay tiện CNC_Bài 65: Đảm bảo chất lượng trong gia công CNC

 Đảm bảo chất lượng trong gia công CNC -Chất lượng các chi tiết được gia công trên máy công cụ thông thường,trước hết phụ thuộc vào trình độ và độ ồn định của người vận hành máy. -Ngược lại trên máy CNC, người ta có thể chế tạo các chi tiết giống nhau trong thời […]

Phay tiện CNC_Bài 57: Hệ thống kẹp CNC

Hệ thống kẹp CNC Các dạng hệ thống kẹp Hệ thống kẹp thiết lập sự liên kết giữa chi tiết gia công với máy công cụ. Nó phải đáp ứng được 2 chức năng cơ bản sau: Vị trí của chi tiết gia công là chính xác Đảm bảo giữ chặt chi tiết gia công […]

Phay tiện CNC_Bài 56: Tính lực cắt và công suất động cơ

Tính lực cắt và công suất động cơ Cũng như khi tiện, trong phay, hình 144, cũng phải sừ dụng các hệ số hiệu chĩnh. Các số liệu này có thể kiểm tra trong bảng hoặc như trường hợp của hệ số thay đổi góc trước Ky có thể tính toán bằng công thức   […]