Phay tiện CNC_Bài 56: Tính lực cắt và công suất động cơ

Tính lực cắt và công suất động cơ

Cũng như khi tiện, trong phay, hình 144, cũng phải sừ dụng các hệ số hiệu chĩnh.

Các số liệu này có thể kiểm tra trong bảng hoặc như trường hợp của hệ số thay đổi góc trước Ky có thể tính toán bằng công thức

 

luc-cat-phay

thong-so-khi-cat

X là góc nâng.

Nếu quan tâm tới các hệ số hiệu chỉnh, lực cắt được tính với công thức sau:

a-tuhcu

cong-thuc-goc-nang

Comments