Phay tiện CNC_Bài 59: Mũi Chống tâm

Kẹp giữa các mũi tâm Kẹp giữa hai mũi chống tâm được ứng dụng cho những chi tiết dài. Chi tiết gia công phải được khoá mặt và khoan tâm ờ cả hai mặt. Hình 157. Kẹp bẳng mũi chống tâm Kẹp bằng mũi chống tâm có thể được phân biệt, căn cứ vào đặc […]

Phay tiện CNC_Bài 56: Tính lực cắt và công suất động cơ

Tính lực cắt và công suất động cơ Cũng như khi tiện, trong phay, hình 144, cũng phải sừ dụng các hệ số hiệu chĩnh. Các số liệu này có thể kiểm tra trong bảng hoặc như trường hợp của hệ số thay đổi góc trước Ky có thể tính toán bằng công thức   […]

Phay tiện CNC_Bài 51: Vật liệu lưỡi cắt

Vật liệu lưỡi cắt Trong quá trình phay các lưỡi cắt không tham gia cắt liên tục. Ngượclại với tiện, ở phay quá trình cắt gián đoạn với tiết diện phoi không đều. Do vậy, lưỡi cắt chịu một tác động va đập lớn. Vật liệu lưỡi cắt cần có độ dẻocao và độ bền […]

Phay tiện CNC_Bài 50: Cấu tạo và sử dụng dao phay trong gia công CNC

Phay và phương pháp phay Phay là phương pháp gia công tách phoi với lưỡi cắt có dạng hình họcnhất định, trong đó dụng cụ cắt thực hiện chuyển động chính quay tròn vàchuyển động tiến cũng như chuyền động đạt độ sâu cắt thông thường dochi tiết gia công thực hiện (xem hình 126). […]