Phay tiện CNC_Bài 8: An toàn lao động khi làm việc với máy công cụ CNC

An toàn lao động khi làm việc với máy công cụ CNC 

Nhờ có an toàn lao động mà tại vị trí làm việc, người, máy móc, thiết bị
tránh được tai nạn, hư hỏng. công cụ thông thường.

1. Hãy giải thích sự khác nhau cơ bản giữa máy công cụ CNC và máy về cơ bản các điều kiện kỹ thuật đảm bảo an toàn khi lao động trên
máy công cụ CNC tương tự như trên máy thông thường, có thể xếp chúng theo 3 tiêu chí sau:

• Tránh nguy hiểm
– Các thiếu sót trên máy chính và thiếu sót trang thiết bị cần thiết cho cống việc phải lập tức được thông báo.
– Lối thoát hiểm phải luôn được để trống.
– Không mang các vật bén nhọn trong quần áo trên người.
– Tháo đồng hồ và nhẫn khi làm việc.

• Che chắn và đánh dấu các vị trí nguy hiểm
– Tất cả các thiết bị an toàn và các biển chỉ dẫn không được phép tháo bỏ hoặc bị tê liệt.
– Các bộ phận chuyển động hoặc đan giao vào nhau phải được che chắn.

• Phòng ngừa nguy hiểm
– Phài mặc quần áo bảo hộ lao động để tránh các tia lửa.
– Để bảo vệ mẳt phải đeo kính bảo hộ hoặc mặt nạ bào hộ.
– Các dây cáp điện bị hỏng, hở không được phép sử dụng.

Khi điều chỉnh và vận hành máy CNC cần đặc biêt chú ý:

• Cơ bàn việc điều chỉnh được tiến hành khi mảy đã tắt, trừ trườnghợp ngoại lệ yêu cầu phải làm việc khi máy đang mờ, ví dụ, khi rà chi tiết gia công với dao.

• Người vận hành máy không nên dừng lai ở vùng quay lắc hoặc vùng làm việc của mảy, vì máy có thể thực hiện các chuyển động quay đầu Revolve tự động hoặc chuyển động tịnh tiến cùa bàn máy.

• Phải tuân thủ các chỉ dẫn an toàn của nhà chế tạo máy.

Ngoài ra, cần chú ý tới các yêu cầu kỹ thuật an toàn sau đây:

• Phải cài chốt an toàn tránh việc gia công các chi tiết được đặt sai hoặc kẹp không đủ chặt, tránh văng các chi tiết chuyền động và tránh việc thực hiện tự động một bước công việc nào đó trước khi công việc hiệu chỉnh kết thúc.

• Khoá các thiết bị cặp chi tiết gia công trên máy công cụ CNC.

• Giữ khoảng cách an toàn giữa các bộ phận nhô ra xa cùa các máy CNC cạnh nhau trong hệ thống mạng máy CNC.

• Tránh phoi văng cũng như tia phun của dung dịch trơn nguôi.

• Hút bụi không khí trong gian máy.

Câu hỏi kiểm tra kiến thức “Cơ sở về CNC”

1. Hãy nêu các đặc điểm đặc trưng cùa các máy công cụ điều khiển số.
2. Máy điều khiển CNC có các ưu điểm nào so với máy thông thường?
3. Tại sao các trục bước tiến trên máy CNC cần phái điều chỉnh được?
4. Bộ truyền động bước tiến hiện đại bao gồm các cụm bộ phận nào?
5. Một máy tiện CNC phải có tối thiểu bao nhiêu trục bước tiến?
6. Các trục bước tiến của máy tiện CNC được ký hiệu như thế nào?
7. Một máy phay CNC phải cỏ tối thiểu bao nhiêu trục bước tiến?
8. Các trục bước tiến của máy phay CNC được ký hiệu như thế náo?
9. Hãy nêu ví dụ về các trục quay điều khiển được trên máy công cụ CNC.
10. Các trục quay điều khiển được trên máy tiện CNC cho ta những khả năng nào?
11. Các trục quay điều khiển được trên máy phay CNC cho ta những khả năng nào?
12. Hãy giải thích ý nghĩa và tác dụng của trục vít me bi.
13. Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa phép đo vị tri trực tiếp và gián tiếp.
14. Đo vị trí tuyệt đối phản biệt với đo vị trí tương đổi như thế nào?
15. Động cơ truyền động chính điều chỉnh được số vòng quay có ưu điểm gì?
16. CÓ những thiết bị thay dao nào trên máy tiện CNC?
17. Có những loại thiết bị thay dao nào trên máy phay CNC?

Comments