Phay tiện CNC_Bài 70: Cơ sở lập trình NC bằng tay

Cơ sở lập trình NC bằng tay Các bước lập trình NC bằng tay Lập trình bằng tay gồm có 4 bước sau đây: Phân tích bản vẽ chế tạo Xác định kế hoạch làm việc Chọn thiết kế gá và dụng cụ cần thiết (phiếu điều chỉnh công nghệ) Xây dựng chương trinh NC […]