Học Chi Tiết Máy Bài 95:Lực tác dụng lên trục và ổ mang bộ truyền trục vít

Lực tác dụng lên trục và ổ mang bộ truyền trục vít:

Khi bộ truyền làm việc, trục và ổ mang trục vít và bánh vít chịu tác dụng của những lực sau (Hình 14-8):
– Lực tiếp tuyến Ft1 tác dụng lên trục dẫn I, lực Ft2 tác dụng lên trục II. Phương của Ft1 tiếp tuyến với vòng lăn trục vít, phương của Ft2 tiếp tuyến với vòng lăn của bánh vít. Chiều của Ft1 ngược với chiều quay n1, chiều của Ft2 cùng với chiều quay n2. Giá trị của Ft1 và Ft2:

hoc-chi-tiet-may-55-6

Quan hệ giữa Ft1 và Ft2 được xác định:

hoc-chi-tiet-may-55-7

hoc-chi-tiet-may-55-8

Trong đó φ là góc ma sát trên bề mặt tiềp xúc của ren trục vít và răng bánh vít.
– Lực hướng tâm Fr1 tác dụng lên trục I, vuông góc với trục I và hướng về phía trục I. Lực hướng tâm Fr2 vuông góc với trục II và hướng về phía trục II. Giá trị:
Fr1 = Fr2 = Ft2.tgα/cosγ
Lực dọc trục Fa1 tác dụng lên trục I, song song với trục I. Lực dọc trục Fa2 song song với trục II. Chiều của lực Fa1, Fa2 phụ thuộc vào chiều quay và chiều nghiêng của đường ren. Giá trị của lưc dọc trục:

hoc-chi-tiet-may-55-9

Lực Fa1 tác dụng lên trục vít có giá trị rất lớn, để làm trục vít mất ổn định.

Comments