Học Chi Tiết Máy Bài 141:Tính toán ổ trượt

Tính ổ trượt theo [p], hoặc [p.v]:

– Áp suất p được tính theo công thức: p = Fr / (B.d).

Fr là tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ. Giá trị của tải trọng hướng tâm, chính là già trị phản lực của gối tựa, nhận được khi tính trục.

– Vận tốc của ngõng trục được xác định theo công thức: v = n.d.n/(60.1000).

– Áp suất [p] và tích số [p.v] được tra bảng theo vật liệu của lót ổ.

 

Bài toán kiểm tra được thưc hiện như sau:

– Tính giá trị p và xác định giá trị [p].

So sánh p với [p], kết luận. Nếu p =< [p], ổ đủ bền.

– Trường hợp vận tốc làm việc tương đối lớn, tính theo tích sốv;

Tính áp suất p, vận tốc v, và tích số p.v.

Tra bảng có [p.v].

So sánh giá trị p.v với [p.v], kết luận. Nếu p.v =< [p.v], ổ đủ bền.

 

Bài toán thiết kế được làm như sau:

Tra bảng, xác định [p].

Giả sử p =< [p] thoả mãn,

Ta rút ra được công thức tính chiều rộng của ổ: B >= Fr / (d.[p]).

Comments