Học Chi Tiết Máy Bài 139:Các kiểu ma sát trong ổ trượt

Các kiểu ma sát trong ổ trượt:

Ma sát trong ổ trượt là dạng ma sát trượt. Tùy theo cách bôi trơn ổ , người ta còn phân chia ra các kiểu ma sát:

– Ma sát ướt: khi giữa bề mặt của ngõng trục và lót ổ có một lớp dầu ngăn cách (Hình 19-6).

Kiểu ma sát này có hệ số ma sát rất thấp, khỏang 0,001 ÷ 0,009, tùy theo lọai dầu bôi trơn.

Điều kiện để có ma sát ướt là chiều cao lớp dầu h phải lớn hơn tổng nhấp nhô của hai bề mặt:
h > Rz1 + Rz2

hoc-chi-tiet-may-68-8

– Ma sát nữa ướt: khi giữa bề mặt của ngõng trục và lót ổ có lớp dầu, nhưng chiều coa lớp dầu không đủ ngăn cách hai bề mặt. Các đỉnh nhấp nhô vẫn tiếp xúc với nhau.

Hệ số ma sát trong khỏang 0,01 ÷ 0,09.

Kiểu ma sát này có trong ổ  được bôi trơn đầy đủ, nhưng chưa đạt điều kiện của ma sát ướt.

– Ma sát nữa khô: khi giữa bề mặt của ngõng trục và lót ổ  không có lờp dầu bôi trơn, chỉ có các chất bôi trơn hấp phụ từ không khí.

Hệ số ma sát trong khoảng 0,1 ÷ 0,3.

Kiểu ma sát này có trong ổ không được bôi trơn.

– Ma sát khô: bề mặt của ngõng trục và lót ổ trực tiếp tiếp xúc với nhau.

Hệ số ma sát trong khoảng 0,4 ÷ 1,0.

Kiểu ma sát này có trong ổ làm việc trong môi trường tẩy rữa, hoặc làm việc trong môi trường nhiệt độ quá cao, các chất hấp phụ bị bốc hơi, hoặc trên bề mặt tiếp xúc có các hạt mài.

 

Khi thiết kế và chế tạo, cố gắng tạo ma sát ướt trong ổ trượt. Nếu không được, thì phải bôi trơn đầy đủ để có ma sát nữa ướt. Không nên để ổ có ma sát nữa khô, và tuyệt đối không để ổ có ma sát khô.

Để có ma sát ướt trong ổ trượt, người ta có thể dùng phương pháp bôi trơn thủy tĩnh: bơm dầu có áp suất lớn vào khe hở của ổ; áp lực của dầu đủ lớn, cân bằng với tải trọng Fr nâng ngõng trục lên, tạo lớp dầu ngăn cách.

Hoặc dùng cách bôi trơn thủy động: tạo những điều kiện cần thiết để tăng áp suất của lớp dầu, áp lực lớp dầu đủ lớn, nâng ngõng trục lên.

Comments