thiết kế công nghiệp_Bài 31: Các số liệu tham khảo trong thiết kế tạo dáng

CÁC SỐ LIỆU THAM KHẢO TRONG THIẾT KẾ TẠO DÁNG – Mọi vật thể đẹp trước hết là vì “dáng” đẹp. “Dáng” của vật thể được tạo nên bởi kích thước của nó. Như vậy, để có được một sản phẩm đẹp, người thiết kế phải chọn lựa quyết định những kích thưóc quan trọng […]

thiết kế công nghiệp_Bài 29: Thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp không làm ảnh hưởng đến công dụng, chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm

Thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩm công nghiệp không làm ảnh hưởng đến công dụng, chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm Nguyên tắc này được đề cập tới trong thiết kế tạo dáng và thẩm mỹ cho sản phẩmcông nghiệp như một “điều luật” nghiêm khắc mà bất […]

Học Chi Tiết Máy Bài 20: Các phương tiện để ứng dụng tin học vào thiết kế, chế tạo máy và chi tiết máy

1.Phần cứng: Phần cứng là tổ hợp các phương tiện kỹ thuật gồm máy tính và các thiết bị đưa vào, đưa ra thông tin. Máy tính có thể là cỡ lớn, cỡ nhỏ, hoặc máy tính cá nhân, chúng được sử dụng đơn lẻ hoặc nối thành mạng. Thiết bị đưa thông tin vào […]