Phay tiện CNC_Bài 50: Cấu tạo và sử dụng dao phay trong gia công CNC

Phay và phương pháp phay Phay là phương pháp gia công tách phoi với lưỡi cắt có dạng hình họcnhất định, trong đó dụng cụ cắt thực hiện chuyển động chính quay tròn vàchuyển động tiến cũng như chuyền động đạt độ sâu cắt thông thường dochi tiết gia công thực hiện (xem hình 126). […]

Phay tiện CNC_Bài 33: Điều kiện Bù bán kính mũi dao

Để có điều này cần có ba điều kiện cơ bản sau: Bán kính mũi dao cắt phải được lưu sẵn trong bộ lưu trữ giá trị hiệu chỉnh của hệ điều khiển CNC. Vị trí của mũi dao cắt (vectơ giá trị hiệu chỉnh bán kính mũi cắt) phải được hệ điều khiển CNC […]

Phay tiện CNC_Bài 32: Bù bán kính mũi dao

Bù bán kính mũi dao Khi tiện, thay vì bán kính dao phay, bán kính mũi dao được bù, vì hệ điều khiển tính toán hành trình chuyển dịch từ mũi dao lý thuyết. Mũi dao lý thuyết này chuyển động dọc theo đường đã lập trình. Vì kích thước dụng cụ thực tế – […]

Phay tiện CNC_Bài 26: Thực hiện các chuyển động chạy nội suy

Thực hiện các chuyển động chạy nội suy -Biên dạng cho trước trong kỹ thuật được dẫn dắt từ các phần từ đường thẳng và đường tròn. Do vậy hầu hết tất cả các hệ điều khiển CNC ngày nay được trang bị hoàn chỉnh với nội suy đường thẳng và cung tròn. -Trong các […]